Cviky

Cviky na krční, hrudní a bederní páteř:

 

Důležité upozornění:

Tyto masážní cviky jsou určeny k uvolnění krční, hrudní a bederní páteře. Před jejich prováděním se prosím nejprve spojte se mnou, abychom společně natrénovali správný postup. Nesprávné provedení těchto cviků může mít nepříznivé účinky na vaše zdraví. Tyto cviky jsou k dispozici pouze pro vás jako doplňkový prostředek k mé masáži. Pokud se rozhodnete tyto cviky praktikovat doma, dbejte prosím na opatrnost a provádějte je pouze podle mého návodu. Za jakékoliv újmy vzniklé v důsledku nesprávného provádění těchto cviků neručím a nemám za ně žádnou odpovědnost.

 

 

Cviky na krční páteř:

  • Cvik první:

Seďte se vzpřímenými zády. Položte levou ruku na pravou stranu krku. Hlavou pomalu otáčejte vlevo a vpravo. Dlaň ruky musí být vzadu na krku, a prsty na pravé straně. Nesmíte tlačit na krční tepnu. Pomalu otáčíme hlavou vpravo, levou rukou tlačíme vlevo. Po dokončení otáčky vrátíme ruku a hlavu zpět. To samé uděláme i na levé straně. Otáčíme hlavu vlevo, a pravou rukou tlačíme na opačnou stranu. Neprovádíme to příliš velkým tlakem. Při provádění cviku se pomalu prodýcháváme.

Při jakékoliv námaze vydechujeme, při uvolnění se nadechujeme.

 

  • Cvik druhý:

Levou ruku přiložte na hlavu za ucho. Pravou ruku uvolněte, a mějte ji podél těla. Levá ruka opatrně tlačí hlavu vlevo. Rameno pravé ruky lehce tlačíme dolů. Musíte cítit tlak v trapézovém svalu a rameni. Po chvilce můžeme tlak levé ruky a pravého ramene uvolnit. To samé uděláme i na druhé straně. Opakujeme pětkrát na každou stranu.

 

  1. Cviky na hrudní páteř:
    • Cvik první:

Dlaň levé ruky položíme na pravé rameno. Prsty se musí dotýkat horní části lopatky. Pravou rukou podložíme tu levou. Pravá ruka, která je ve spod, tlačí tu levou k tělu. Musíme cítit tlak v rameni a pravé lopatce. Takto vydržíme cca 20 sekund, a ruce svěsíme volně podél těla. Prohodíme si ruce. Nyní pravá drží levé rameno, a levá tlačí k tělu. Provedeme to pět krát na obě strany.

 

  • Cvik druhý.

Spojíme ruce za hlavou, a položíme je vzadu na krku. Vyvíjíme mírný tlak rukama na hlavu, a hlavou na ruce. Je potřeba sedět s rovnými zády. Ruce za hlavou nesmí být uvolněné, ale napjaté. Musíte cítit tlak v lopatkách a hrudní páteři. Tlak rukou a hlavy vydržíme cca 10 sekund. Posléze ruce a hlavu uvolníme, a dáme si pauzu. Po krátké pauze cvik znovu zopakujeme. Cvik provádíme cca 5x – 7x.

 

  1. Cvik na bederní páteř:

Postavte se bosí ke zdi, nebo dveřím. Opřete se pravou rukou o zeď. Levou položte na levou část beder. Pravou nohou hýbejte vpřed a vzad. Ne celým tělem, jen tou nohou. Když jde noha vpřed, tak promačkáváme bedra zhruba od půlky zad, až po hýžďové svalstvo. Můžeme palcem nebo pěstí. Jakmile jde noha vzad, tak přestaneme promačkávat, a ruku uvolníme. Noha jde vpřed, promačkáváme. Nohajde vzad, uvolníme se. Celý postup je stejný i na opačnou stranu, akorát prohodíme nohy. Cvik provádíme s mírným tlakem. Postup zopakujeme cca 2x na obě strany.

 

Cvičení provádíme 2x denně. Chvilku cvičíme, chvilku odpočíváme. Cviky provádíme opatrně a s citem. Cvičení musí být plynulé. Pokud při cvičení ucítíte větší bolest, tak je dobré přestat.